ข่าว Bidpluz
 


เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน


เนื่องในโอกาศปี 2561 นี้ เพื่อความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ในการประมูลสำหรับลูกค้าที่ซื้อสิทธิ์ประมูลทุกท่าน ทาง Bidpluz ได้มีการอัพเดทเงื่อนไขในการให้บริการสำหรับท่านที่ใช้บิทฟรีในการประมูล เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

- เงื่อนไขการแลกคะแนนรีวอร์ด (อัพเดทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

ลูกค้าที่ยังไม่ได้เติมสิทธิ์ประมูลใน Account ถึง 1,000 บ. จะไม่สามารถแลกรีวอร์ดที่นอกเหนือจาก bidpack ได้ กรณีท่านแลกไปแล้ว ทาง Bidpluz ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ท่าน

การใช้งาน user แบบใดบ้างที่จะเกิดเป็นรูปแบบนี้? : ใช้บิทฟรี เพื่อประมูล Bidpack โดยชนะประมูลและเก็บบิทไว้เพื่อประมูล Bidpack ต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เติมเงินถึง 1,000 บ.

- เงื่อนไขการประมูล (*อัพเดทตั้งแต่วันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2561)

*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ใช้บิทฟรีในการประมูลไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้ทำการเติมเงินอย่างน้อย 300 บ. ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากทำการสมัครสมาชิก กรณีท่านชนะการประมูลสินค้า ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าทุกกรณี (เงื่อนไขนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เติมบิทก่อนวันที่ 10 ก.พ. 61)

การใช้งาน user แบบใดบ้างที่จะเกิดเป็นรูปแบบนี้? : ใช้บิทฟรี เพื่อประมูล Bidpack โดยชนะประมูลและเก็บบิทไว้เพื่อประมูล Bidpack ต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เติมเงินอย่างน้อย 300 บ. ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ทำการสมัครสมาชิก


**หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่และยังไม่ได้เติมเงิน โดยใช้บิทฟรี จะไม่สามารถใช้ประมูลสินค้ามูลค่ามากกว่า 30,000 บาทได้ หากท่านชนะประมูลทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


ท่านสามารถตรวจสอบ Term and condition ฉบับเต็มได้ที่ https://bidpluz.com/terms_condition.phpขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน Bidpluz.com